Konkordans over Henrik Ibsens dramaer og dikt


Veiviser til Ibsens språklige univers

Nesten tjue år har det tatt. Men nå er det endelig fullført, det svære verket som skal vise vei gjennom Henrik Ibsens språklige univers.

Nå skal det gjennom Ibsenkonkordansen bli mulig å etterspore hvor han brukte et bestemt uttrykk eller slående språklig bilde, eller i hvilken kontekst kjente fynd-ord ble til (eksempelside).

Bokverket på 3200 sider og den elektronisk version, henvender seg til forskere og Ibsen-interesserte i inn- og utland. Materialet er nå også tilgjengelig via Web

Bergensk initiativ

Det var i Bergen ideen ble unnfanget i 1975, og her er også det grunnleggende arbeidet gjort. En "konkordans" er en alfabetisk ordliste over alle, eller utvalgte, ord i en bok, en tekstsamling eller i en forfatters samlede verker, med sitater fra steder i teksten hvor ordet er brukt. Konkordanser er helt fra middelalderen laget over Bibelen, og ellers over sentrale verker eller forfatterskap i verdenslitteraturen, f. eks. Shakespeare.

Fra starten i 1978 har professor Harald Noreng, da ved Nordisk Institutt ved Universitetet i Bergen og nå forlengst pensjonist, vært litterær og språklig leder, og Knut Hofland har vært ansvarlig for dataopplegget for det svære prosjektet, som har overlevd flere generasjoner av datamaskiner. Kristin Natvig har vært knyttet til prosjektet som vitenskapelig assistent.

87-utgaven utvidet

I 1987 kom det første resultatet i form av boken "Henrik Ibsens ordskatt. Vokabular over hans diktning". Her ble ordmaterialet på 617.137 ord presentert, med referanser til hvor ordene er brukt. I forhold til dette er Ibsen-konkordansen en utvidelse, hvor ordene også gjengis i en passende kontekst. De aller mest brukte små-ord (preposisjoner, pronomener osv.) er imidlertid ikke tatt med i bokutgaven.

Språklig utvikling

Ibsens språkbruk utviklet seg i løpet av hans lange dikterliv, scenespråket ble mer realistisk, og innslag av folkelig dagligtale fikk innpass. Ibsen ble påvirket av Bibelen, av Shakespeare, av andre forfattere og han hadde sitt eget særpreg. Ord uttrykk og temaer dukket opp flere steder i hans forfatterskap. Og i hvert av skuespillene skapte han en egen "lingvistisk verden", som en Ibsen-forsker har kalt det med stadige gjentakelser av de samme sentrale begrepene. Ibsen-konkordansen blir et verktøy til nærstudium av alt dette.

Sitat-leksikon

For den som ikke er forsker, vil Ibsen-kenkordansen kunne fungere som et sitatleksikon. Ikke så lett å glemme, kanskje, i hvilken sammenheng "Gå utenom!" ble ytret. Men hva med "evig eies kun det tapte", eller "jeg må, jeg må, så byder meg en stemme" eller "hva ville jeg også på den galei?" eller "jeg er født til kunstner, ser du"?

Bergens Tidende

Sissel Hamre Dagsland


HIT-senteret | Ibsen hovedside | søking | ordlister | statistikk | bakgrunn |Faglige spørsmål kan rettes til Knut.Hofland@hit.uib.no
Oppdatert 27.12.99 Anne.Lindebjerg@hit.uib.no